artykuł nr 1

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach oferuje osobom potrzebującym pomoc w formie pracy socjalnej.