artykuł nr 1

Pracownicy socjalni

Starszy pracownik socjalny  - Anna Homajer - Borowska (pokój nr 9)   tel. (32) 769 50 78

Rejon I

Nazwa ulicy: Brzeziny, Długosza, Cementowa, Fabryczna, Fitelberga, Gierymskiego, Głowackiego, Granitowa,

Harcerska, Karłowicza, Kasprowicza, Kopalniana, Morcinka, Nowa, Paderewskiego, Proletariatu,

Jana III Sobieskiego od nr 1-234, Strażacka, Sucharskiego, Szymanowskiego, Wasilewskiej, Zacisze, Zaułek

 

Pracownik socjalny - Paulina Zych  (pokój nr 9) tel. (32) 769 50 78

Rejon II

Akacjowa, Dojazdowa, Drzymały, Gałczyńskiego, Jaworznik, Kilińskiego, Kossaka, Kosynierów,

Kusocińskiego, Makuszyńskiego, Maszyńsko, PCK, Piaski, Plaka, Plater, Połaniecka, Pułaskiego, Racławicka

M.Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Sobieskiego od nr 235 do granicy miasta (w kierunku Piekar Śląskich),

Spokojna, Spółdzielców, Staffa

Stara, Tetmajera, Zapolskiej, Źrałków