artykuł nr 1

Karta Dużej Rodziny, stypendium szkolne o charakterze socjalnym, świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych

inspektor - mgr Lidia Olszówka  tel. (32) 769 50 80 - pokój nr 1