artykuł nr 1

Zasady przyznawania dodatku energetycznego

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy,  która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

ZMIANA WYSOKOŚCI DODATKÓW ENERGETYCZNYCH OD 01 MAJA 2021 ROKU

1 maja 2021 r. zmieniła się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

W okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09zł /na miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79zł / na miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/na miesiąc.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.