artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.

Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w czasie upałów

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach z dnia 12 czerwca 2019r.