artykuł nr 1

Statut

Statut jest aktem prawa miejscowego regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W swojej treści zawiera akty prawne, na podstawie których jednostka funkcjonuje.

Załączniki:
Zmiana statutu 184 KB
Statut 621 KB
zmiana_statutu_2021.pdf MB