artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2021r

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za rok 2020

artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za 2019 rok

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe

obrazek