artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za rok 2020

artykuł nr 2

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za 2019 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe

obrazek