artykuł nr 1

Nabór uczestników do Klubu Senior +

obrazek

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej  w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków  Gminy Wojkowice.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach
ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Wojkowicach

42-580 Wojkowice ul. Gustawa Morcinka 6

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Wojkowice,
  • w wieku 60 +, nieaktywnym zawodowo,
  • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także
    w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • i wiele innych zajęć.

 

Pierwszeństwo udziału w „Klubie Senior+” ma kolejność zgłoszeń.

Klub dysponuje 35 miejscami

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w siedzibie Klubu Senior + w Wojkowicach przy ulicy Gustawa Morcinka 6 w następujących terminach:

06.05.2021 r. od godziny 10.00 do 13.00

07.05.2021 r. od godziny 9.00 do 12.00

10.05.2021 r. od godziny 13.00 do 16.00

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać również

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach w godzinach urzędowania. 

Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru uczestników.

Klub „Senior+” będzie czynny cztery razy w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dni i godziny pracy Klubu Senior+, zostaną ustalone w porozumieniu z jego uczestnikami.