artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice

artykuł nr 2

Konkurs ofert - Schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach zaprasza do składania ofert w zakresie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice w okresie od 01 lipca 2021r do 30 czerwca 2022r

Pełny tekst ogłoszenia, wzór oferty oraz wzór umowy do pobrania w załączniku.