artykuł nr 1

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Konsultanta ds. Animacji Społecznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach informuje, że w wyniku naboru na stanowisko aplikacje złożyła jedna osoba, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowała się do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Osoba spełniająca wymagania formalne zostanie poinformowana indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

                                                        Kierownik

                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                          /-/  Katarzyna Małysza