artykuł nr 1

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych Wojkowice, ul. PCK 1 (Ośrodek Zdrowia) czynny w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 15.30

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii, na terenie gminy Wojkowice funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z własnym uzależnieniem oraz  dla członków rodzin osób uzależnionych. Celem pracy punktu jest:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania  problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
  • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
  • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
  • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia;
  • inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
  • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji   z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.