Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Stypendia szkolne

Pomoc materialna dla uczniów Lidia Olszówka pokój Nr 1 tel. (32) 769 50 80

Pomoc materialna dla uczniów Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych , ponadpodstawowych oraz słucha...

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-16 10:37

2. Konkurs ofert 2022

Zapytanie ofertowe - opaski bezpieczeństwa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Wojkowice w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice Podstawa prawna zamówienia: -art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.); -z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wyd...

Utworzony: 2022-08-08 | Zmodyfikowany: 2022-08-12 11:32

3. Konkurs ofert 2022

Wyniki konkursu ofert na usługi w postaci schronienia dla osób bezdomnych z terenu g...

Utworzony: 2022-07-05 | Zmodyfikowany: 2022-07-05 15:33

4. Zarządzenia

Zarządzenie 2/22

Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:01

5. Konkurs ofert 2022

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w postaci schronienia dla osób b...

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice.

Utworzony: 2022-06-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-10 11:08

6. Zadania pomocy społecznej

Czym zajmuje się MOPS

Czym zajmuje się pomoc społeczna: - pomoc społeczna wspiera rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej określa zasady i formy udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielne na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustaw...

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:40

7. Asystent rodziny

Asystent rodziny

mgr Urszula Gątkiewicz - pokój nr 9

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:31

8. Konsultant ds. Animacji społecznych

Konsultant ds. Animacji Społecznych

inspektor - mgr Maciej Klimek - pokój nr 5

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:29

9. Fundusz alimentacyjny

Fundusz akimentacyjny

inspektor - mgr Olga Szymczyk inspektor - mgr Klaudia Walczak inspektor - mgr Lidia Olszówka tel. (32) 769 50 80 - pokój nr 1

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:27

10. Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni

Starszy pracownik socjalny - Anna Homajer - Borowska (pokój nr 9) tel. (32) 769 50 78 Rejon I Nazwa ulicy: Brzeziny, Długosza, Cementowa, Fabryczna, Fitelberga, Gierymskiego, Głowackiego, Granitowa, Harcerska, Karłowicza, Kasprowicza, Kopalniana, Morcinka, Nowa, Paderewskiego, Proletariatu, Jana III Sobieskiego od nr 1-234, Strażacka, Sucharskiego, Szymanowskiego, Wasilewskiej, Zacisze, Zaułek Pracownik socjalny - Paulina Zych (pokój nr 9) tel. (32) 769 50 78 Rejon II Akacjowa, Dojazdowa, Drz...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:24

11. Asystent rodziny

Asystent rodziny Urszula Gątkiewicz pokój Nr 9 tel. (32)769 50 80 wewn. 103

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając as...

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:23

12. Poradnictwo

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach oferuje osobom potrzebującym pomoc w formie pracy socjalnej. Poradnictwo socjalne obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe, udzielanie wskazówek, pokazywanie rożnych opcji i możliwości działania w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej, informacji nt. usług opiekuńczych w miejscu zamie...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-10 09:20

13. Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2021r

Utworzony: 2022-05-02 | Zmodyfikowany: 2022-05-02 11:34

14. POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przysługujące formy pomocy dla obywateli Ukrainy. 1.POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł. Komu przysługuje pomoc? Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL z rozszerzeniem UKR. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prze...

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 09:31

15. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy informacje

Szanowni Państwo do MOPS Wojkowice można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Część gospodarstw domowych najmocniej dotknięta podwyżkami cen prądu i gazu będzie mogła liczyć na pieniądze od państwa. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 list...

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-02-21 15:10

16. Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 125 42-580 Wojkowice tel. 32 769-50-78; 32 769-50-80; 32 769-50-84 e-mail: mops@wojkowice.pl ePuap: /mops_wojkowice/SkrytkaESP Godziny urzędowania poniedziałek: 700 - 1700 środa - czwartek 700 - 1500 piątek 700 - 1300 REGON: 271591028 NIP: 625-15-68-379 Numery kont bankowych

Utworzony: 2019-02-09 | Zmodyfikowany: 2022-01-24 11:24

17. Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

Zmiana w świadczeniach wychowawczych 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obsługiwał wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy obowiązujący do 31 maja 2022r. (wnioski o świadczenie dot. dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r. a także dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wniosek nie został wcześniej złożony). Wnioski złożone do końca grudnia 2021r. będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społeczn...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 08:59

18. Konkurs ofert 2022

WWYNIKI NABORU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2022 ROKU

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 10:30

19.

WYNIKI NABORU NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2022 ROKU

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 10:28

20. Konkurs ofert 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2022 ROKU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkańców Wojkowic wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Wojkowice 1. Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJKOWICACH ul. JANA III SOBIESKIEGO 125, 42-580 WOJKOWICE NIP: 625-15-68-379 TEL. (32) 769 50 80, (32) 769 50 78, 725...

Utworzony: 2021-12-07 | Zmodyfikowany: 2021-12-07 08:44