Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 8441
     Numery kont bankowych 244
   Zadania pomocy społecznej 373
   Poradnictwo 268
   Procedury i formularze 307
Klub Senior +
   Rekrutacja 564
Zmiana w Programie Dobry Start (300+)
   Zmiana w Programie "Dobry start" (300+) 32
Raport o stanie dostępności
   Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 94
Konkursy ofert
   Konkurs ofert 2021 36
Informacje o jednostce - wykaz pracowników
   Dyrekcja MOPS 479
   Kancelaria, obsługa świadczeń z pomocy społecznej 363
   Pracownicy socjalni 774
   Świadczenia rodzinne 430
   Księgowość 365
   Dodatki mieszkaniowe 317
   Fundusz alimentacyjny 308
   Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych 391
   Konsultant ds. Animacji społecznych 253
   Pomoc administracyjna 223
   Asystent rodziny 195
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 341
   Zarządzenia 335
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 dla gminy Wojkowice 489
   Sprawozdania 169
Sprawozdania
   Sprawozdania 480
Oferty Pracy
   Ogłoszenie o naborze 749
   Informacja o kandydatach - Konsultant ds. Animacji Społecznej 339
   Wyniki naboru na stanowisko Konsultanta ds. Animacji Społecznej 520
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 4309
     Przetargi - rok 2020 81
     Przetargi - rok 2019 1808
Konkursy
   Ogłoszenia o konkursach 433
     Konkursy - rok 2019 203
   Instrukcje 164
Oferty Pozakonkursowe
   Oferty pozakonkursowe - rok 2019 257
   Archiwum ofert pozakonkursowych 153
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 215
Świadczenia rodzinne
   Zasiłek rodzinny 584
   Świadczenie pielęgnacyjne 385
   Specjalny zasiłek opiekuńczy 336
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 419
   Świadczenie "Za życiem" 229
   Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus 833
   Wyprawka 300 plus dla uczniów 469
Fundusz alimentacyjny
   Fundusz alimentacyjny 362
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
   Dodatek mieszkaniowy 577
   Dodatek energetyczny 20
Karta Dużej Rodziny
   Karta Dużej Rodziny 391
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
   Stypendia szkolne 362
Asystent rodziny
   Asystent rodziny 389
Inne
   Redakcja BIP 338
   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 261
   Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 380
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 191
Łączna liczba odwiedzin:32028