Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 13275
     Numery kont bankowych 373
   Zadania pomocy społecznej 578
   Poradnictwo 399
   Procedury i formularze 486
Klub Senior +
   Rekrutacja 1040
POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY
   POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY 87
Zmiana w Programie Dobry Start (300+)
   Zmiana w Programie "Dobry start" (300+) 195
Dodatek osłonowy
   Dodatek osłonowy 1396
Konkursy ofert
   Konkurs ofert 2021 195
   Konkurs ofert 2022 261
Raport o stanie dostępności
   Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 213
Informacje o jednostce - wykaz pracowników
   Dyrekcja MOPS 791
   Kancelaria, obsługa świadczeń z pomocy społecznej 501
   Pracownicy socjalni 1208
   Świadczenia rodzinne 590
   Księgowość 507
   Dodatki mieszkaniowe 425
   Fundusz alimentacyjny 441
   Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych 527
   Konsultant ds. Animacji społecznych 456
   Pomoc administracyjna 346
   Asystent rodziny 335
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 447
   Zarządzenia 434
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 dla gminy Wojkowice 624
   Sprawozdania 242
Sprawozdania
   Sprawozdania 620
Oferty Pracy
   Ogłoszenie o naborze 1384
   Informacja o kandydatach - Konsultant ds. Animacji Społecznej 492
   Wyniki naboru na stanowisko Konsultanta ds. Animacji Społecznej 746
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 7046
     Przetargi - rok 2020 132
     Przetargi - rok 2019 3152
Konkursy
   Ogłoszenia o konkursach 594
     Konkursy - rok 2019 265
   Instrukcje 234
Oferty Pozakonkursowe
   Oferty pozakonkursowe - rok 2019 328
   Archiwum ofert pozakonkursowych 233
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 300
Świadczenia rodzinne
   Zasiłek rodzinny 868
   Świadczenie pielęgnacyjne 524
   Specjalny zasiłek opiekuńczy 469
   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 595
   Świadczenie "Za życiem" 343
   Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus 1226
   Wyprawka 300 plus dla uczniów 663
Fundusz alimentacyjny
   Fundusz alimentacyjny 505
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
   Dodatek mieszkaniowy 906
   Dodatek energetyczny 208
Karta Dużej Rodziny
   Karta Dużej Rodziny 578
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
   Stypendia szkolne 630
Asystent rodziny
   Asystent rodziny 592
Inne
   Redakcja BIP 451
   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 392
   Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 529
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 283
Łączna liczba odwiedzin:51660